Korálový klub / Coral Club Oficiální stránky arrow_drop_down
location_on Vaše lokace Česká republika ?
Pro zobrazení aktuálních cen a katalogu, prosíme, vyberte váš stát a vyhovující jazyk, ve kterém budou zobrazeny internetové stránky.
Aktuální stát

Ochrana osobních údajů

Společnost Coral Club ctí vaše soukromí. Proto sbíráme a využíváme vaše osobní údaje jen v takové míře, v jaké je to nezbytné pro prezentaci zboží a služeb světové úrovně, a rovněž prezentaci webových stránek a mobilních aplikací (obecně „Služby“). Mezi osobní údaje patří především následující informace:

 • jméno;
 • adresa;
 • telefonní číslo;
 • datum narození;
 • adresa elektronické pošty;

a další sbírané údaje, s jejichž pomocí vás můžeme přímo nebo nepřímo identifikovat.

V našich Pravidlech ochrany osobních údajů je vysvětleno, jaké údaje sbíráme a jak to děláme, a rovněž proč vaše osobní údaje využíváme. Také je v nich popsáno, jaké máte možnosti přístupu ke svým osobním údajům, jejich správě, zpracování a úpravě.

Pokud u vás vyvstanou otázky, co se týče metod, které používáme, nebo vašich práv, která popisujeme níže, obraťte se na nás. Oddělení ochrany osobních údajů a jeho specializovaná služba vám poskytne takovou úroveň služeb, na kterou se můžete vždy spolehnout.

Vytvořili jsme rovněž Centrum ochrany soukromí, ve kterém najdete odpovědi na nejčastěji zadávané dotazy, odkazy pro rychlý přístup do nastavení účtu, instrukce k uplatnění některých vašich práv a vysvětlení některých pojmů a termínů, používaných v platných Pravidlech ochrany osobních údajů.

Jaké informace sbíráme?

Sbíráme informace, abychom vám zajistili maximální pohodlí při využívání našich Služeb. V zásadě údaje, které patří mezí osobní, od vás dostáváme především v okamžiku, kdy konáte následující činnosti:

 1. zakládáte účet nebo si pořizujete cokoliv z naší Produkce nebo Služeb (to mohou být například platební údaje, včetně jména, adresy, čísla kreditní karty, státní identifikační číslo);
 2. obracíte se o pomoc na naši službu podpory klientů (to může být například telefonní číslo);
 3. vyplňujete formulář kontaktních údajů nebo od nás požadujete zasílání nejnovějších informací, případně jinou informaci (to může být například adresa elektronické pošty);
 4. účastníte se soutěží, anket, dotazníkových šetření nebo jiných námi organizovaných akcí, pro něž od vás také vyžadujeme vaše údaje.

Nicméně, my také sbíráme doplňkové informace během poskytování našich Služeb, abychom zajistili jejich nezbytnou úroveň a kvalitu. Tyto metody sběru dat nemusí být na první pohled zřejmé, proto bychom chtěli objasnit, v čem spočívají a jak se provádějí (s přihlédnutím k tomu, že se mohou měnit).

Informace spojené s účtem se sbírají v souvislosti s tím, že využíváte naše Služby, a zahrnují číslo vašeho účtu, vaše nákupy, záruční lhůty produktů nebo jejich prodloužení, požadavky na poskytnutí informací nebo požadavky na služby, a rovněž podrobné informace o tom, co jste konkrétně požadovali a jak jsme odpověděli.

Soubory cookie a obdobné technologie na našich webových stránkách a v našich mobilních aplikacích nám umožňují sledovat vaši činnost v prohlížeči: kliknutí na odkaz, objednané výrobky, typ vašeho zařízení; ale také sbírat různá data, včetně analytických, která se týkají využívání našich Služeb a reakcí na ně. To nám umožňuje nabízet vám produkty, které jsou pro vás nejvhodnější, zlepšit pohodlí práce s našimi weby a mobilními aplikacemi, a rovněž sbírat data, analyzovat je a zlepšovat naše Služby. Můžeme také sbírat informace o tom, kde se nacházíte (IP-adresa), abychom personalizovali naše Služby. Abyste získali doplňkové informace a zjistili podrobněji, jak spravovat technologie, které využíváme, podívejte se na naše Pravidla využití souborů cookie.

Data o využití Služeb, včetně takových, jako jsou metadata, složky stránek, soubory cookie, identifikátory nastavení a informace o místu pobytu se sbírají automaticky v průběhu využívání našich Služeb. K těmto informacím patří informace o interakci s funkcemi, obsahem a odkazy (včetně nevyžádaných, například pluginy sociálních sítí), které jsou součástí Služeb, IP-adres, typ a nastavení vyhledavače, datum a čas využití Služeb, doklady o konfiguraci a pluginech vyhledavače, jazykové preference, data souborů cookie, doklady o zařízeních, s jejichž pomocí se uskutečňuje přístup ke Službám, včetně typu zařízení, použitého operačního systému, nastavení přístrojů, identifikátorů aplikací, unikátních identifikátorů zařízení a dokladů o chybách. Některá z těchto dat mohou být využita k přibližnému určení místa, kde se nacházíte.

Doplňková informace o vás se k nám může dostat z jiných zdrojů, například z volně přístupných databází a od třetích osob, od kterých získáváme informace, a využívá se v kombinaci s údaji, které již o vás máme. To nám umožňuje data obnovovat, rozšiřovat a analyzovat jejich přesnost, nacházet nové klienty a nabízet vám výrobky a služby s ohledem na vaše zájmy a preference. Pokud nám dáváte osobní údaje o dalších osobách (nebo naopak jiné osoby nám dávají údaje o vás), využíváme tyto informace výhradně pro ty účely, pro které nám byly poskytnuty.

Jak využíváme informace?

Snažíme se sbírat jen minimální množství dat a využívat je pouze pokud (1) jsme dostali odpovídající povolení, (2) je to nezbytné pro poskytování Služeb, které jste si pořídili nebo které využíváte, nebo (3) je to nezbytné pro zajištění normativně-právního souladu, a rovněž v dalších zákonných cílech. Níže jsou popsány přípustné způsoby využití:

Poskytování, zlepšování a upravování Služeb. Sbíráme nerůznější informace v souvislosti s vaším nákupem a využíváním našich Výrobků a Služeb. Tyto informace se využívají v níže uvedených důvodech:

 • zlepšení a optimalizace fungování a kvality našich Služeb (zahrnuje i naše webové stránky a mobilní aplikace);
 • diagnostika problémů a odhalení hrozeb bezpečnosti, chyb nebo zlepšení, které je nezbytné zahrnout do Služeb;
 • odhalení a zamezení podvodů a nezákonného využívání našich Služeb a systémů;
 • sbírání podkladů pro obecnou statistiku ve využívání našich Služeb;
 • analýza využívání našich Služeb a určení produktů a služeb, které jsou pro vás nejzajímavější a nejdůležitější.

Významná část sbíraných dat představuje zobecněné nebo statistické údaje o využití našich Služeb klienty, kterou nejsou nijak spojené s konkrétní osobou, nicméně pokud mají tato data charakter osobních údajů, zpracováváme je odpovídajícím způsobem.

Předávání dat důvěryhodným třetím osobám. Můžeme předávat vaše osobní údaje afilovaným společnostem z naší skupiny, partnerům, kteří integrují svoje služby s našimi, a také zplnomocněným dalším poskytovatelům služeb, pokud to je nezbytné pro poskytování služeb naším jménem, jako jsou:

 • zpracovávání plateb kreditními kartami;
 • zveřejňování reklamy;
 • uskutečňování soutěží, průzkumů a anket;
 • analýza našich Služeb a demografické statistiky klientů;
 • kooperace s námi, například prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím dotazníků;
 • správa vztahů s klienty.

Poskytujeme pouze takové osobní údaje, které třetí strana nezbytně potřebuje k tomu, aby naším jménem splnila objednanou nebo potřebnou službu. Tyto třetí osoby (a všichni jejich subdodavatelé) jsou povinny dodržovat přísná pravidla a podmínky v souvislosti se zpracováním těchto údajů. Mají zakázáno vaše osobní údaje schraňovat, předávat dalším osobám nebo využívat k jakýmkoli jiným cílům, které nejsou určeny smlouvou (nebo bez vašeho výslovného souhlasu).

Spojení s vámi. Můžeme s s vámi spojit napřímo nebo prostřednictvím třetí osoby, která zprostředkovává poskytování našich služeb a produktů, které jste si u nás pořídili, nebo na které máte předplatné, např. z důvodu poskytnutí servisních sdělení. Můžeme se s vámi spojit také proto, abychom vám poskytli doplňkové služby, které, z našeho pohledu, mohou být pro vás cenné, pokud k tomu dáte souhlas nebo pokud je to možné z hlediska zákonných zájmů. Takový souhlas není nutnou podmínkou k získání našich výrobků nebo služeb. Možné způsoby spojení s vámi jsou:

 • elektronická pošta;
 • textové zprávy (SMS);
 • telefonáty;
 • automatické telefonáty nebo textové zprávy.

Na svém účtu můžete rovněž změnit nastavení, které se týká dostávání informací od nás nebo našich partnerů, a to na stránce „Nastavení účtu“.

Pokud sbíráme informace o vás v souvislosti se skupinovou nabídkou, v okamžik sběru bude jasné, kdo je sbírá a čí zásady ochrany osobních údajů se musí používat. Kromě toho vám budou předloženy na výběr varianty v souvislosti využitím nebo odtajněním vašich osobních dat společnému partnerovi, a rovněž vysvětlení, jak tyto varianty použít.

Pokud použijete službu, která dovolí importovat kontakty (například služby e-mailového marketingu k tomu, aby byla vaším jménem hromadně rozesílána elektronická pošta), používáme tyto kontaktní údaje a další osobní data pouze k poskytnutí objednané služby. Pokud víte nebo máte důvodné podezření, že nám někdo poskytnul vaše osobní údaje a chcete je z databáze odstranit, prosíme, informujte nás.

Předání osobních údajů do zahraničí. Pokud využíváte naše Služby ze země, která se liší od těch, kde máme naše servery, pak v rámci spolupráce s námi se mohou vaše osobní údaje předávat přes hranice jednotlivých zemí. Navíc ve chvíli, kdy nám telefonujete nebo když s námi začínáte chatovat, můžeme vám poskytnout podporu z jednoho z našich mezinárodních center za hranicemi státu, ve kterém se nacházíte. I v těchto případech se vaše osobní údaje zpracovávají v souladu s platnými Pravidly pro ochranu osobních údajů.

Plnění požadavků právnických, kontrolních a dalších orgánu, chránících právo. Spolupracujeme se státem a představiteli orgánů, zajišťujících ochranu práva, a soukromými osobami s cílem dodržovat zákony a zajištění jejich plnění. Poskytujeme údaje o vás státu nebo bezpečnostním orgánům a soukromým osobám pokud (výhradně podle vlastního uvážení) doznáme, že je to nezbytné nebo adekvátní pro odpověď na požadavky a soudní nařízení (jako jsou například obsílky a předvolání k soudu), k ochraně našeho vlastnictví a práv nebo vlastnictví a práv třetích osob, k zajištění všeobecné nebo osobní bezpečnosti, nebo k odvrácení či ukončení činnosti, která je, podle našeho mínění, nezákonná nebo neetická.

V zákonem stanovených mezích budeme přijímat opodstatněné postupy, abychom vás informovali o skutečnosti, že je po nás vyžadováno poskytnutí vašich osobních údajů třetím stranám v rámci soudního procesu.

Analýza webových stránek. Používáme nejrůznější prostředky webové analýzy od partnerů, jako jsou Google Analytics, MixPanel a Singular, ke sběru informací o interakci s našimi webovými stránkami nebo mobilními aplikacemi, včetně vámi navštívenými stránkami, webu, ze kterého jste přešli na naše stránky, času, který jste strávili na každé stránce, jaký jste použili operační systém, a také informace o IP-adrese. Informace, které získáme s pomocí těchto prostředků, jsou využívány pro zlepšení našich Služeb. Tyto prostředky ukládají v prohlížeči stálé soubory cookie, které umožňují vaši identifikaci při dalších návštěvách našich webových stránek. Každý soubor cookie může být využit pouze odpovídajícím poskytovatelem služeb (například společností Gogole v případě Gogole Analytics). Informace, získaná s pomocí souboru cookie, může být poskytnuta servisnímu partnerovi a uchovává se na jeho serverech ve státě, který se může lišit od státu, ve kterém žijete. Přestože takto sbírané informace neobsahují personální údaje, jako jsou jméno, adresa, platební údaje apod., je využívána poskytovatelem služeb a poskytuje se dalším osobám v souladu s pravidly ochrany osobních údajů daného poskytovatele služeb. Můžete kontrolovat námi využívané technologie s pomocí nastavení, které jsou dostupné na stránce Pravidla využití souborů cookie, za pomoci „bannerů cookie“, které se mohou zobrazovat při první návštěvě webových stránek (v závislosti na URL adrese webové stránky), nebo s pomocí nastavení v prohlížeči nebo dalších prostředcích.

Cílená reklama. Můžete dostávat cílené reklamní oznámení nebo na vašich zájmech založené nabídky podle toho, jaké naše nebo jiné webové stránky navštěvujete, a také podle produktů, které vám v současnosti náleží. Tyto nabídky se budou zobrazovat v prohlížeči v podobě měnících se bannerů produktů. Spolupracujeme také s dalšími organizacemi, které řídí reklamu na našich webových stránkách i na dalších webech. Naši partneři mohou využívat nejrůznější technologie, například soubory cookie, aby sbírali informace o vašem pohybu na internetu a ukazovat vám reklamu na základě informací o vašich zájmech a navštívených stránkách, a rovněž vyhodnocovat účinnost reklamy. Pokud chcete zakázat objevování se takové reklamy, která vychází z vašich zájmů, klikněte sem. Pokud se nacházíte na území Evropské unie, klikněte sem. Věnujte však pozornost tomu, že i nadále budete dostávat reklamní oznámení obecného charakteru.

Cizí webové stránky. Naše webové stránky a mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na cizí webové stránky. Neneseme odpovědnost za obsah ani za pravidla ochrany osobních údajů těchto webových stránek a doporučujeme vám přečíst si informaci o ochraně osobních údajů na každém z vámi navštívených webů.

Jak můžete zkontrolovat své údaje, opravit je nebo odstranit

Můžete velmi snadno získat přístup ke svým osobním údajům (pokud je máme), prohlédnout si je, změnit, opravit, odstranit nebo je přenést, a rovněž změnit nastavení elektronických informačních zpráv na svém účtu na stránce „Nastavení účtu“. Abyste získali doplňkovou informaci a návod na přístup k údajům, jejich změně nebo odstranění, navštivte naše Centrum ochrany osobních údajů.

Pokud zadáváte požadavek na odstranění svých osobních údajů, které jsou nezbytné k tomu, abyste získali produkty nebo služby, bude požadavku vyhověno pouze do té míry, která nebude vadit dalšímu poskytování Služeb, provozování naší zákonné činnosti, nebo splnění právních nebo smluvních požadavků na vedení evidence.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete získat přístup na stránky „Nastavení účtu“ nebo Centrum ochrany osobních údajů, můžete se s námi spojit některým ze způsobů, které jsou popsány níže v kapitole „Spojení s námi“.

Jak chráníme a uchováváme vaše údaje?

Dodržujeme obecně přijaté standardy ochrany sbíraných osobních údajů, jak v okamžik jejich předávání, tak i při jejich získávání a uchovávání, a to včetně použití šifrování tam, kde je to nezbytné.

Uchováváme osobní údaje po tu dobu, po kterou je to nezbytné pro poskytnutí požadovaných Služeb, a také v delším časovém horizontu kvůli různým opodstatněným právním nebo komerčním důvodům. Lhůty pro uchovávání osobních údajů mohou být dány:

 • zákony, smlouvami nebo vyplývají z jiných potřeb, které jsou důsledkem naší komerční činnosti;
 • potřebou uchovávání, řešení, ochrany nebo vykonávání našich právnických nebo smluvních práv;
 • nutností pro kvalitní a přesnou evidenci hospodářských a finančních operací.

Pokud máte dotazy vztahující se k ochraně nebo uchovávání vašich osobních údajů, obraťte se na nás.

Oznámení „Nesledovat“.

Některé prohlížeče umožňují automaticky upozorňovat webové stránky, které navštívíte, na skutečnost, že nesmí sledovat vaši činnost, s pomocí signálu „Nesledovat“. V našem odvětví zatím nejsou vypracovány obecné principy zpracování takových signálů. Stejně jako mnohé jiné webové stránky a webové služby, ani my v současnosti nereagujeme na signály typu „Nesledovat“, které dostáváme z prohlížečů našich návštěvníků. Doplňující informace o signálu „Nesledovat“ můžete najít na webu www.allaboutdnt.com.

Věková omezení

Naše Služby mohou získávat a využívat pouze osoby starší 18ti let. Služby nejsou určeny pro osoby mladší 18ti let a nejsou na ně zaměřeny. Pokud víte nebo máte důvodné podezření, že osoba mladší 18ti let nám poskytla své osobní údaje, spojte se s námi.

Změny v našich Pravidlech ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit platná Pravidla ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodněme změnit stávající Pravidla ochrany osobních údajů, zveřejníme změny v platných Pravidlech ochrany osobních údajů a ve všech dalších místech, které uznáme za nezbytné tak, abyste vždy věděli, jaké informace sbíráme, jak je využíváme a za jakých okolností a podmínek, pokud takové nastanou, je odkrýváme. Pokud vneseme změny do platných Pravidel ochrany osobních údajů, oznámíme vám to zde, prostřednictvím e-mailu nebo za pomoci oznámení na naší domácí stránce nejpozději 30 (třicet) dnů od okamžiku, kdy změny vstoupily v platnost.

Orgán zabývající se ochranou osobních údajů

Pokud žijete v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a máte pocit, že nezpracováváme vaše personální údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR), můžete odeslat dotaz nebo stížnost do vyššího kontrolního orgánu ve vašem státě, (), na níže uvedou adresu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
pevná linka: +420 234 665 111
fax: +420 234 665 444
https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

Doplňkové informace

Využíváme soubory cookie na našich webových stránkách kvůli sbírání a uchovávání fragmentů dat v malých souborech na pevném disku vašeho počítače kvůli zajištění maximálního pohodlí při navigaci v souladu s vašimi preferencemi. Naše soubory cookie neuchovávají žádné personální údaje. Využíváme je pouze k identifikaci vašeho počítače a získávání dat o navigaci (například předchozí stránky, prohlížené na našem webu, vaši IP-adresu).

„Cookies“ – malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele pro ohlašovací účely. Tento soubor je využíván ve chvíli, kdy opět kontaktujete danou webovou stránku, aktivace cookie souboru má za cíl identifikovat klienta a zajistit mu pohodlnější používání webové stránky.thumb_up
Quality line